EKE

Erdélyi Kárpát Egyesület - Brassó

Erdélyi Kárpát Egyesület - Brassó

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Brassói Osztálya (EKE Brassó) 1893. október 29-én alakult meg, működési területe a Kiskirály-kő és a Csukás-hegységre terjedt ki, a Bucsecs, a Nagykirály-kő, a Keresztényhavas és a Nagy-kőhavas az 1880-ban létrejött Siebenbürgischer Karpaten Verein (SKV) turistáinak a területe volt.

Első elnöke Orbán Ferenc (1847–1924) volt.

A brassói EKE 1895. június 8-án a Kiskirály-kőn menedékházat avatott. A Csukás-hegységben, a Teszla-réten, pedig 1900 nyarán a határőrök egykori faházát alakították át menedékházzá (itt száltak meg a Csukásra kirándulók).

1901-ben dr. Zakariás János (1867–1946) lett az EKE Brassó elnöke.

1902 októberében leégett a nagy-kő-havasi menedékház, 1903 végén pedig a Kiskirály-kőn lévő menedékház. E két tragédia hatására döntött úgy az EKE és SKV elnöksége, hogy területet cserélnek: a Nagy-kő-havas lett az EKE területe, a Kiskirály-kő a SKV-jé.

1906-ban dr. Gombos F. Albin (1873–1938) EKE Brassó elnök (akit 1905-ben választottak meg) indítványozta egy új menedékház felépítését a Nagy-kőhavason.

1907-ban Halász Gyula (1871–1969) lett az új elnök.

A Nagy-kőhavason 1910. július 3-án avatták fel a II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevét viselő menedékházat, amelyet egy Predeal felől kilőtt ágyúgolyó tett tönkre 1916-ban. Az EKE az utak egy részét jelzésekkel látta el, s tömegesen kezdtek járni a havasra a brassói magyar turisták.

1922-ben a leégett menedékház régi gondnoka, Molnár János, az épen maradt kormos falak egy része fölé deszkatetőt rakott, egy kis szobát alakítva ki, melyben fekvőhelyek is voltak. Egy vendéglőt is berendezett, ahol egyszerű ételeket, italokat árusított egészen 1928-ig.

Trianon után az új államhatalom nem ismerte el az EKE jogi személyiségét, ezért az új államrendszerben 1927. augusztus 31-én Brassói Turista Egyesület (BTE) név alatt jegyeztették be. Azért nem jegyezhették be EKE név alatt, mert románra fordítva a neve megegyezett a már bejegyzett SKV nevével. Az elnök továbbra is Halász Gyula maradt, a székhely a Kapu utca 42. szám volt.

Az államosítás, majd a kommunista hatalom 1948-ban minden egyesületet eltörölt.

Az országos EKE 1991. májusi újjáélesztése után rövidesen megalakult az EKE Brassó megyei Osztálya. Nagy Béla nyugdíjas tanár lett az elnök; alelnökök: dr. Binder Pál és Kovács Attila; titkár: Papp Anna; gazdasági ügyintéző: Pialóga Pál.

1995 áprilisában tisztújításra került sor. Egészségi okokból a leköszönő Nagy Béla elnök helyébe Kovács Attilát választották. A két alelnök Papp Anna és Nádudvary György; titkár Bartos Király Csilla, gazdasági ügyintéző: Antal Péter Lehel lett.

A brassói EKE kimagasló eredményei közé tartozik a Mályi József és a magyarországi turisták által szervezett Kárpát-koszorú nemzetközi túramozgalomba való bekapcsolódás, amelynek célja az volt, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmét felhívják a Kárpátok páratlan szépségére.

1995. július 27–30. között Osztályunk szervezésében került sor a IV. EKE Országos Vándortáborra, a Nagy-kőhavas közelében a Malomdombnál, amelyet közmegelégedésre, sikeresen rendezett meg az Osztály 240 résztvevővel.

1996. február 6-tól Kovács Attila lett az elnök, alelnök Nádudvary György, titkár: Zakariás Éva, gazdasági ügyintéző: Antal Péter Lehel.

1997-ben harminc négyfalusi fiatal úgy döntött, hogy kiválnak a brassói EKE-ből és megalakítják az EKE szecselevárosi (négyfalusi) osztályát. A brassói elnök Jezsek Kálmán lett.

1998-ban Soós Gábor lett a brassói EKE elnöke, aki 2005-ig igazgatta egyesületünk munkásságát.

2004-ben a brassói EKE vezetősége a következő összetételű volt: Soós Gábor elnök, Orosz József alelnök, Szotyori György alelnök, Fülöp Margit pénztáros, Szotyori Mária titkár-könyvelő, Nádudvary György jogász.

2005-ben, országos szinten született döntés az EKE osztályainak jogi bejegyzéséről. Brassó is megtette a szükséges előkészületeket. Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Brassó-t 2006. június 13-án, Szász Ágnes elnöklete alatt bejegyezték a brassói bíróságon. Alelnök Boceanu Beniamin, titkár Gyerkó Lenke lett.

2009. október elején választásokra került sor a brassói EKE-ben, az új elnökség összetétele: Szász Ágnes elnök, Soós Gábor turisztikai alelnök, dr. Kovács Lehel István honismereti, kulturális alelnök, Domokos Jenő ifjúsági alelnök, Blénesi Edith titkár.

A következő tisztújításra 2012. február 16-án került sor, ekkor az elnök Szász Ágnes, az alelnökök Kovács Lehel István, Grépály István, Kovács Károly Sándor lettek, a titkár pedig Blénesi Edit.

2015. február 20-ától az EKE Brassó elnöke dr. Kovács Lehel István lett, Blénesi György, Regman Zsuzsa, Mihály Melinda pedig az alelnökök. Titkárnak Illyés Károlyt választottuk meg.

2018. július 30. – augusztus 5. között zajlott le az EKE XXVII. Vándortábora Feketehalomban, az EKE Brassó szervezésében. A résztvevők száma: 1209.

A következő tisztújításra 2020. március 10-én került sor, ekkor az elnök dr. Kovács Lehel István lett, az alelnök Szász Ágnes, a titkár pedig Blénesi Edit.